voedingsdeskundig

Wat doet een voedingsdeskundige?

Wat doet een voedingsdeskundige? Tegenwoordig zijn er meerdere experts op het gebied van afvallen. Denk hierbij aan de diëtist, gewichtsconsulent, leefstijlcoach, personal trainer of online coach.

Met zo’n groot aanbod is het daarom verstandig om alle beroepsgroepen na te gaan. Waar blinken ze in uit en wat doen ze precies?

Waarom zou je wel of niet kiezen voor een voedingsdeskundige en wat doet een voedingsdeskundige? Je leest het in dit artikel.

Wat doet een voedingsdeskundige?

wat is een voedingsdeskundige

Een voedingsdeskundige is deskundig op het gebied van voeding. Deze titel wordt regelmatig gebruikt door wetenschappers die in Wageningen de studie Voeding & Gezondheid hebben afgerond. De voedingsdeskundige wordt ook wel voedseldeskundige of nutritionist genoemd.

Voedingsdeskundigen zijn over het algemeen bezig met het geven van voorlichtingen op bijvoorbeeld scholen en bedrijven, maar ze kunnen ook werken vanuit een eigen praktijk.

Tegenwoordig zijn er specifieke opleidingen om voedingsdeskundige te worden. Tijdens de opleiding wordt over het algemeen veel tijd besteed aan voeding en gezondheid.

Omdat voedingskundigen verschillende achtergronden kunnen hebben, kan het zo zijn dat een voedingskundige veel weet over voedingsstoffen, maar bijvoorbeeld weinig over gedragsverandering.

Kennis en ervaringen hebben over gedragsverandering is essentieel als je geholpen wilt worden met het behalen van je doelen.

Het is verder goed om te weten dat een voedingsdeskundige geen beschermd beroep is. Zo kan jouw buurman zichzelf een voedingskundige noemen.

Ook komt het voor dat bijvoorbeeld een personal trainer zich voor het gemak een voedingsdeskundige noemt.

Belangrijk om te onthouden:

Wat doet een voedingsdeskundige?Voedingsdeskundigen zijn over het algemeen bezig met het geven van voorlichtingen op bijvoorbeeld scholen en bedrijven, maar ze kunnen ook werken vanuit een eigen praktijk. Omdat voedingskundigen verschillende achtergronden kunnen hebben, kan het zo zijn dat een voedingskundige veel weet over voedingsstoffen, maar bijvoorbeeld weinig over gedragsverandering. Ook is een voedingsdeskundige geen beschermd beroep.

Diëtist en voedingsdeskundige en andere beroepen

Je vraagt je misschien af welke verschillen er nog meer zijn tussen bijvoorbeeld een diëtist en voedingsdeskundige of andere beroepen. Ik zal deze beroepen met je doorlopen!

Gewichtsconsulent

gewichtsconsulent beroep

Een gewichtsconsulent helpt klanten met gewichtsproblemen volgens de richtlijnen goede voeding van de gezondheidsraad naar een gezond voedingspatroon. Dit gebeurt niet a.d.h.v. een dieet, maar middels voedings- en beweegadvies.

Een gewichtsconsulent mag geen advies geven bij medische klachten. Zij kunnen mensen met een hogere BMI en/of medische klachten enkel begeleiden als het om regulier voedingsadvies gaat, zonder af te wijken van de richtlijnen die door de Gezondheidsraad zijn opgesteld.

Bij mensen met medische klachten wordt tevens de behandelende arts geconsulteerd. In sommige gevallen mag de klant afvallen binnen de richtlijnen. Dan kan de begeleiding van start gaan.

Net als dat een voedingsdeskundige geen beschermd beroep is, geldt dit ook voor een gewichtsconsulent. Daarom is het belangrijk om na te gaan of een gewichtsconsulent is aangesloten bij de beroepsvereniging gewichtsconsulenten (BGN). Je bent er dan zekerder van dat de gewichtsconsulent aan de kwaliteitseisen voldoet.

Een gekwalificeerde gewichtsconsulent dient een 1 tot 2 jarige mbo-opleiding tot gewichts- of voedingsconsulent te volgen.

Een gewichtsconsulent die is aangesloten bij de BGN, kan in de basis even veel kennis hebben over gedragsverandering als een voedingsdeskundige die daarin is geschoold.

Diëtist

dietist beroep

Het beroep van de diëtist wordt vaak geassocieerd met afvallen. Een belangrijk gegeven is dat een diëtist meer biedt.

Een diëtist is niet alleen expert op het gebied van voeding, maar heeft ook kennis over medische klachten, zoals diabetes, allergieën, prikkelbare darm syndroom, ondervoeding, etc

Hij of zij kan door het behandelen met een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevorderen.

Een diëtist kan ook helpen met sportprestaties verbeteren, eetproblematiek verhelpen zoals emotie eten en je ondersteunen in het ontwikkelen van voedingsproducten. Hiervoor kan de diëtist vervolgopleidingen volgen.

Diëtisten zijn op verschillende werkplekken te vinden, zoals ziekenhuizen, in verpleeg- en verzorgingshuizen, sportverenigingen, etc. Maar er zijn ook veel diëtisten met een eigen praktijk. 

Aangezien de titel diëtist een beschermd beroep is, mag je jezelf niet zomaar diëtist noemen. Hiervoor dien je een vierjarige hbo-opleiding ‘Voeding en Diëtetiek’ hebben afgerond.

Een diëtist is op de hoogte van dieethypes, leert hoe het lichaam werkt, wat het effect hierop is van voeding en een basis hoe je mensen kan begeleiden en motiveren. Een dieetadvies wordt op maat geleverd en onderbouwd.

Na de opleiding kan de diëtist zich inschrijven voor het kwaliteitsregister paramedici. Dit kwaliteitsregister stimuleert diëtisten om zichzelf te blijven ontwikkelen en bij te scholen, zodat ze zoveel mogelijk kwaliteit kunnen blijven bieden. 

Een diëtist die is gespecialiseerd in leefstijlcoaching of gedragsverandering, heeft meer kennis en ervaringen om mensen te helpen met veranderen dan een voedingsdeskundige.

Meer over de diëtist, lees je in mijn artikel ‘online diëtist‘.

Leefstijlcoach

leefstijlcoach beroep

De leefstijlcoach (lifestyle coach) komt voor veel mensen holistisch over. Het wordt vaak verward met het beroep lifecoach of vitaliteitscoach.

Voor de leefstijlcoach staan coachen en duurzame gedragsverandering centraal omtrent beweging, voeding, ontspannen (slaap en stressmanagement), alcohol en roken. Dit om mensen te helpen om een gezondere leefstijl te ontwikkelen.

De leefstijlcoach is expert op het gebied van gedragsverandering. Hiermee heeft het een flinke voorsprong op de voedingsdeskundige als het gaat om helpen met afvallen. Afvallen is immers een gedragsvraagstuk.

Een nadeel is dat net als de voedingskundige en de gewichtsconsulent, de leefstijlcoach geen beschermd beroep is. Een leefstijlcoach kan zich registreren voor het BLCN register. Dit is de beroepsvereniging voor leefstijlcoaches. 

Om hier aan te voldoen is een HBO of WO diploma een vereiste en is er scholing nodig op het gebied van beweging, voeding en leefstijlcoaching. Voor dat laatste kun je een post HBO opleiding volgen waarvan de duur ongeveer 1 jaar is. 

In mijn artikel ‘lifestyle coach‘ lees je meer over wat een leefstijlcoach allemaal doet.

Voedingscoach

Een voedingscoach is geen officieel beroep. Experts noemen zich een voedingscoach als ze expert zijn op gebied van voeding en gedrag. Afhankelijk waar hun expertise ligt.

Een gewichtsconsult of personal trainer, kan zich bijvoorbeeld ook voedingscoach noemen. Dit om nog duidelijker te maken waarmee je kan worden geholpen.

Wat doet een voedingsdeskundige anders dan een voedingscoach? Dit is erg afhankelijk van welke opleidingen de voedingscoach heeft gedaan en of de voedingscoach überhaupt is geschoold.

Leefstijlarts

leefstijlarts beroep

De leefstijlarts is een nieuw beroep. Het is ontstaan vanuit beperkingen in de leefstijlgeneeskunde, aangezien veel problemen die ontstaan te maken hebben met onze leefstijl.

Een probleem is dat de leefstijlarts in de praktijk meer bezig is met voedingsadviezen, dan met leefstijl (gedragsverandering).

De voedingsadviezen zijn hierbij niet helemaal onderbouwd en vooral speculatief qua fysiologische verklaringen. Dit kan bijdragen aan gewichtsverlies, maar hoeft geen verband te hebben met het volhouden.

Er bestaan meerdere opleidingen op het gebied van leefstijlgeneeskunde, waarin er waarschijnlijk meer aandacht besteed gaat worden aan het coachen.

Wat doet een voedingsdeskundige beter dan een leefstijlarts is een goede vraag. Als de voedingsdeskundige een specifieke opleiding heeft gedaan waarin coachen een onderdeel is, dan heeft de voedingsdeskundige een voorsprong.

Orthomoleculaire voedingsexpert?

Om het plaatje compleet te maken, is het belangrijk om de orthomoleculaire therapie erbij te betrekken. Dit omdat dit overlap heeft met leefstijlgeneeskunde en natuurgeneeskunde.

Een orthomoleculaire behandelwijze is een alternatieve behandelwijze waarin voedingstoffen ver boven de ADH worden toegediend. Dit om bijvoorbeeld het lichaam te ontzuren, hormonen in balans te brengen, etc.

De grondslag hiervan is vooral pseudowetenschappelijk. Een voedingsdeskundige kan natuurlijk ook een holistisch aanpak hebben, zoals een orthomoleculaire voedingsdeskundige. Het hangt er dus vanaf waar je specifiek naar op zoek bent.

Personal trainer

personal trainer beroep

Ironisch gezien wordt de personal trainer over het algemeen eerder benaderd dan een voedings- of leefstijl expert als het gaat om voedingsadvies.

De meeste personal training opleidingen richten zich vooral op het vakgebied lesgeven en is voedings- en leefstijlbegeleiding meestal aanvullend. Dit is afhankelijk van het aanbod van de opleiding die ze volgen.

Er is geen garantie dat een personal trainer beschikt over kennis omtrent voeding en afvallen. Daarom is een personal trainer dus niet per definitie een leefstijlcoach.

Daarnaast vormt een probleem dat het beroep personal trainer niet is beschermd. Iedereen kan zichzelf personal trainer noemen. In het slechtste geval krijg je voedingsadvies van iemand die niet is geschoold.

Voor erkende personal trainer zijn er meerdere kwaliteitsregisters. Zo heb je NLActief en EREPS. Echter hoeft registratie nog niet veel te zeggen over kennis en expertise op het gebied van helpen met afvallen.

Een personal trainer die als verbreding een opleiding tot leefstijlcoach heeft gedaan, biedt een veel stevigere basis om jou te helpen met afvallen. Deze zal dan waarschijnlijk ook meer competenties hebben om te helpen met veranderen, dan een voedingsdeskundige die daarin minder scholing in heeft gehad.

Online coach

online coach beroep

De online coach is geen beschermd beroep en is de term online coach erg algemeen. Een stress coach, life coach of een business coach kan zich namelijk ook een online coach noemen. Voor het gemak houd ik het bij online fitness coaching, omdat een online fitness coach ook helpt met voeding- en gedrag.

Online coaching is eerder een medium om kennis van een of meerdere van de bovenstaande opleidingen en praktijkervaring met klanten te delen.

Daarom is het belangrijk om de achtergrondinformatie van de online coach te achterhalen. Denk aan opleidingen, cursussen, ervaringen, etc. Iemand die zelf goede resultaten heeft behaald en besluit anderen te helpen, kan zich online coach noemen. Daar zijn er momenteel veel van… dus pas op!

Ervaringsdeskundige

Ten slotte hebben we de ervaringsdeskundige. Iemand die vooral vanuit zijn eigen ervaringen jou op weg kan helpen.

Een voordeel is dat de ervaring kan aansluiten op jouw situatie, maar is een nadeel dat de grondslag van de kennis enkel is gebaseerd op eigen ervaringen. Dat laatste komt regelmatig voor.

Een theoretische basis met hierbij ook de benodigde praktijkervaring, is daarom belangrijk om beter geholpen te kunnen worden. Theorie is namelijk nodig voor de juiste onderbouwing.

Een voedingsdeskundige kan heel gemakkelijk een ervaringsdeskundige zijn.

Tussentijdse samenvatting diëtist en voedingsdeskundige en andere beroepen

Gewichtsconsulenten, leefstijlcoaches, en personal trainers zijn geen beschermde beroepen. Opleidingen tot één van deze beroepen duren hooguit 1 jaar. Om kwaliteit te bewaken, hebben deze beroepen een kwaliteits- of beroepsregister. 

Een voedingsdeskundige is een breed begrip en kan iemand zijn die expert is op het gebied van voedingswetenschap.

De diëtist is een beschermd beroep. Het betreft een HBO opleiding van 4 jaar en kan een diëtist zich kwalificeren voor het kwaliteitsregister. Elke diëtist heeft basiskennis om te helpen met afvallen, maar is niet elke diëtist expert op het gebied van gedragsverandering.

De leefstijlarts en de orthomoleculaire voedingsexpert zijn nieuwe beroepen, maar er zijn veel vraagtekens over de behandelwijze.

De ervaringsdeskundige gebruikt vooral zijn eigen ervaringen om te helpen. Online coaching is een medium om kennis en ervaringen te delen.

Beroepen en opleidingen waarin gedragsverandering centraal staan, vergroten het succes om jou te helpen met veranderen. Dit kan een voedingsdeskundige zijn, die daarin is geschoold.

Een voedingsdeskundige die is geregistreerd v.s. niet geregistreerd

voedingsdeskundige praktijk

Een kwaliteits- en beroepsregister zijn er om kwaliteit te bewaken. Echter zijn er ook kanttekeningen. Dat een professional in het kwaliteitsregister staat, garandeert jou niks over hun expertise.

Erkende opleidingen hebben namelijk ook hun beperkingen. Denk hierbij het gebruik maken van achterhaalde leerstof en dat evidence-based practice niet de echte standaard is.

Er bestaan ook holistische opleidingen waarin wetenschap minder zwaar weegt.

En je hebt opleidingen die niet zijn erkend, maar de studenten wel de juiste vaardigheden meegeven.

Daarom is belangrijk om jezelf goed te verdiepen, voordat je van start gaat bij een voedingsdeskundige of een andere expert. In mijn artikel ‘afvallen met een personal coach‘ vertel ik hier meer over.

Belangrijk om te onthouden:

Een professional die in het kwaliteits- of beroepsregister staat, hoeft niet per se kundiger te zijn dan een professional die een niet erkende opleiding heeft gevolgd van hoge kwaliteit. Doe daarom goed je onderzoek, voordat je van start gaat bij een voedingsdeskundige of een andere expert.

Samenvatting wat doet een voedingsdeskundige

Voedingsdeskundigen zijn over het algemeen bezig met het geven van voorlichtingen op bijvoorbeeld scholen en bedrijven, maar ze kunnen ook werken vanuit een eigen praktijk.

Omdat voedingskundigen verschillende achtergronden kunnen hebben, kan het zo zijn dat een voedingskundige veel weet over voedingsstoffen, maar bijvoorbeeld weinig over gedragsverandering. Ook is een voedingsdeskundige geen beschermd beroep.

Beroepen en opleidingen waarin gedragsverandering centraal staan, vergroten het succes om jou te helpen met veranderen. Dit kan een voedingsdeskundige zijn, die daarin is geschoold.

Een professional die in het kwaliteits- of beroepsregister staat, hoeft niet per se kundiger te zijn dan een professional die een niet erkende opleiding heeft gevolgd van hoge kwaliteit. Doe daarom goed je onderzoek, voordat je van start gaat bij een voedingsdeskundige of een andere expert.

Vond je dit artikel leerzaam en waardevol? Deel het via de onderstaande knoppen met jouw netwerk. Heb je vragen, gedachtes of ervaringen die je wilt delen over wat doet een voedingsdeskundige? Laat hieronder een reactie achter.🙂

Heb jij hulp nodig met afvallen of werken aan gezonde eetgewoonten? Bekijk mijn online voedingscoaching.

Veelgestelde vragen over wat doet een voedingsdeskundige

Wat doet een voedingsdeskundige?

Voedingsdeskundigen zijn over het algemeen bezig met het geven van voorlichtingen op bijvoorbeeld scholen en bedrijven, maar ze kunnen ook werken vanuit een eigen praktijk. Omdat voedingskundigen verschillende achtergronden kunnen hebben, kan het zo zijn dat een voedingskundige veel weet over voedingsstoffen, maar bijvoorbeeld weinig over gedragsverandering. Ook is een voedingsdeskundige geen beschermd beroep.

Waarom een voedingsdeskundige?

Beroepen en opleidingen waarin gedragsverandering centraal staan, vergroten het succes om jou te helpen met veranderen. Dit kan een voedingsdeskundige zijn, die daarin is geschoold.

Victor Mooren avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en je ontvangt gratis een link naar mijn Recomp zone gids ebook.
[mc4wp_form id=”6162″]