PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft als doel het beschermen van persoonsgegevens. Het borgen van persoonsgegevens en de beveiliging hiervan wordt vastgelegd in deze verordening. Als gevolg hiervan willen wij u op de hoogte stellen van de wijze waarop wij als Victor Mooren Coaching & Educatie dit doen.

Persoonsgegevens

Informatie waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden valt allemaal onder het begrip persoonsgegevens. Deze informatie dient te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon. De Algemene Verordening van Gegevensbescherming deelt het begrip persoonsgegevens op in twee groepen. De groep bijzondere persoonsgegevens worden niet verwerkt bij Victor Mooren coaching & educatie en hier zal ook nooit om gevraagd worden. Er wordt wel gevraagd om de ‘gewone’ persoonsgegevens. Onder deze ‘gewone’ persoonsgegevens vallen; naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres. Naast deze gegevens kan het ook zijn dat we foto’s van jou, jouw gewicht, lengte en geboortedatum nodig hebben.

Doel van gegevensverzameling

Voor een aantal doelen worden uw gegevens verzameld. Heeft u contact met ons gezocht dan kan het zijn dat naar aanleiding van dit contact u een mail of een gesprek nodig is, dan worden uw gegevens opgeslagen. Bent u klant dan is het verzamelen van deze gegevens vereist om de order te voltooien. Er worden alleen gegevens verzameld op grond van rechtmatigheid of toestemming van u..

Ontvangers van persoonsgegevens

Om u van dienst te zijn, zijn er diverse partijen die uw gegevens verwerken. De verwerkers van uw gegevens hebben een veilig opslagsysteem en hierdoor is de veiligheid van uw gegevens geborgd. Uw gegevens worden verwerkt in de volgende systemen; Mailbox, gravity forms, dropbox, Hotjar, moneybird en google inc.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden. Er worden twee bewaartermijnen gehanteerd voor (potentiële) klanten, één of zeven jaar. Heeft u een offerte van ons ontvangen of informatie van ons ontvangen en bent u vervolgens geen klant van ons geworden, dan zal er een bewaartermijn van één jaar gehanteerd worden. Dit betekent dat uw gegevens aan het einde van het volgende boekjaar verwijderd worden.

Bent u wel klant van ons geworden of wij bij u, dan zullen wij de persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar. Uw gegevens worden dan aan het einde van het achtste boekjaar verwijderd waarin de overeenkomst afgerond is. 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens, om het wijzigen van onjuistheden of om uw gegevens over te dragen naar een andere partij. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Onze plichten

Victor Mooren coaching & educatie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig Victor Mooren Coaching & Educatie met anderen dan hierboven genoemde partijen te delen, dan zal eerst jouw toestemming worden gevraagd of indien er een gerechtvaardigd belang is, zal er geen toestemming worden gevraagd.

Victor Mooren Coaching & Educatie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Victor Mooren Coaching & Educatie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Victor Mooren Coaching & Educatie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Victor Mooren Coaching & Educatie
Joris Ivenslaan 54
1325 SP Almere
Telefoonnummer 06-42835309
[email protected]

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en je ontvangt gratis een link naar mijn Recomp zone gids ebook.
[mc4wp_form id=”6162″]